Το ΔΣ της Penya Barcelonista D’ Atenes για τη σεζόν 2023/2024

Facebooktwittergoogle_plusmail

ds2019

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 1ης Ολκτωβρίου 2023, μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, προέκυψε το νέο πενταμελές Δ.Σ., όπως ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου.

Κατόπιν της συνεδρίασης, η σύνθεση του νέου Δ.Σ., για τη σεζόν 2023-2024, είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Τζιφοπανόπουλος Τάσος
Αντιπρόεδρος: Κιούσης Στέλιος
Ταμίας: Γκίκας Κώστας
Γραμματέας: Γκέτσος Ρούσης
Μέλος: Λιάσκος Αντώνης

Στη συνέχεια συζητήθηκαν και άλλα θέματα, που αφορούν δραστηριότητες του Συνδέσμου στο προσεχές μέλλον, όπως η ενίσχυση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του Συνδέσμου (social media, Youtube κλπ), η ψήφιση των αλλαγών στο Καταστατικό του Συνδέσμου, ζητήματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία των γραφείων, καθώς και καθορισμός αρμοδιοτήτων για πρακτικά θέματα, που προκύπτουν σε καθημερινή βάση.

Από την ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα γίνονται γνωστές οι δραστηριότητες του Συνδέσμου. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές προς παρακολούθηση σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου.